Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Kabinet ministra ekonomskog razvoja

Telefon: (+382)20 482 303

E-mail: kabinetmer@mek.gov.me


Biro za odnose sa javnošću

Telefon: (+382)20 482 352;


Direktorat za unapređenje konkurentnosti

Telefon: (+382)20 482 332; 482 365; 482 334; 482 335;


Direktorat za industrijski i regionalni razvoj

Telefon: (+382)20 482 310; 482 311; 482 312; 482 347;


Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

Telefon: (+382)20 482 337; 482 361; 482 362; 482 360;


Direktorat za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Telefon: (+382)20 482 451; 482 401; 456; 482 422; 482 423; 482 424; 482 427;


Direktorat za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj

Telefon: (+382)20 482 315; 482 316; 482 317; 482 318;


Direktorat za rad i zapošljavanje

Telefon: (+382)20 482 321; 482 322; 482 323; 482 324;


Direktorat za razvojne politike u turizmu

Telefon: (+382)20 446 254;

Direktorat za investicije u turizmu

Telefon: (+382)20 446 250;


Direktorat za normativne poslove i upravni postupak u turizmu

Telefon: (+382)20 446 262;


Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Telefon: (+382)20 482 319


Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova

Telefon: (+382)20 482 402; 482 403;


Služba za pravne poslove, finansije i tehničku podršku

Telefon: (+382)20 482 358; 482 326; 482 325


Arhiva Ministarstva:

Telefon: (+382)20 482 359


E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mek.gov.me