Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Kabinet ministarke ekonomije:

Mia Živković - Šefica kabineta

Telefon: (+382)20 482 255; 234 124;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: mia.zivkovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Ratka Đurovic - Saradnica u kabinetu

Telefon: (+382)20 482 163; 234 676;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: ratka.djurovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Marina Šaković - Savjetnica za odnose sa javnošću i kontakt osoba za saradnju sa NVO

Telefon: (+382)20 482 255;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: marina.sakovic@mek.gov.me  

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Sekretarka Ministarstva:

Žana Radulović - sekretarka Ministarstva

Telefon: (+382)20 482 163;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: zana.radulovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Državni sekretari:


Nikola Vujović - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 163; 

Fax: (+382)20 234 027; 

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Milan Srzentić - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 163;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: milan.srzentic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima : 


Radosav Babić -  Generalni direktor 

Službenik za kontakt - Jelena Obradović

Telefon: (+382)20 482 285;

E-mail: jelena.obradovic@mek.gov.me

Fax: (+382)20 234 027;

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost:

Marko Radulović  - Generalni direktor

Službenik za kontakt (energetika) - Maja Kavarić

Telefon: (+382)20 482 203;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: maja.kavaric@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Službenik za kontakt (energetska efikasnost) - Božidar Pavlović


Telefon: (+382)20 482 186; 482 446; 482 238;

Fax: (+382)20 234 081;

E-mail: info@ee-me.org

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja:

Biljana Jestrović - Generalna direktorka

Službenica za kontakt - Vesna Velašević

Telefon: (+382)20 482 300; 482 290;

Fax: (+382)20 482 300;

E-mail: vesna.velasevic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za industriju i transformaciju:

Goran Nikolić - Generalni direktor

Službenica za kontakt - Ivana Popović

Telefon: (+382)20 234 029; 482 157; 

Fax: (+382)20 234 397;

E-mail: ivana.popovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju:

Biljana Jakić - Generalna direktorica

Službenica za kontakt - 

Telefon: (+382)20 482 219;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail:

Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom:

Dušan Radonjić - Generalni direktor

Službenik za kontakt (spoljna trgovina kontrolisanom robom) - Kadrija Kurpejović

Službenica za kontakt (ekonomski odnosi sa inostranstvom) - Jovana Krunić

Telefon: (+382)20 482 371; 482 241; 234 596; 482 374; 482 118; 

Fax: (+382)20 234 576;

E-mail: kadrija.kurpejovic@mek.gov.mejovana.krunic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

 Direktorat za razvoj: 

Miloš Čelanović - Generalni direktor

Službenica za kontakt - Milena Jovetić 

Telefon: (+382)20 482 316;

Fax: (+382)20 482 232;

E-mail: milena.jovetic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača: 

Jovo Rabrenović - Generalni direktor

Službenica za kontakt (nacionalni brend) - Marija Čvorović

Telefon: (+382)20  482 229;

Fax: (+382)20  234 027;

E-mail: marija.cvorovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.


Službenica za kontakt (zaštita potrošača) - Jasna Vujović

Telefon: (+382)20 482 308;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: jasna.vujovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.


Direktorat za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar

Ratka Strugar - Generalna direktorica

Službenica za kontakt  - Ivana Marković

Telefon: (+382)20 234 207;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: ivana.markovic@mek.gov.me

Adresa:
Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Služba za opšte poslove i finansije:

Goran Kujović - Načelnik službe

Službenik za kontakt - Ivan Mijović

Službenik za Slobodan pristup informacijama - Veselin Vukčević

Telefon: (+382)20 482 235; 482 296; 482 310

Fax: (+382)20 482 296 

E-mail: 
ivan.mijovic@mek.gov.me ; veselin.vukcevic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Arhiva Ministarstva:

Telefon: (+382)20 482 208; 482 209

Fax: (+382)20 234 027

E-mail: biljana.cupara@mek.gov.me; ivan.popovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mek.gov.me