Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

CEFTA Strane usmjerene na usaglašavanju mjera za olakšavanje prevoza i trgovine osnovnim proizvodima kroz formiranje zelenih koridora

Datum objave: 22.04.2020 14:00 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Imajući u vidu pojavu COVID-19, CEFTA Strane su usmjerene na usaglašavanju mjera za olakšavanje prevoza i trgovine osnovnim proizvodima. Shodno tome, formirano je CEFTA koordinaciono tijelo kojeg sačinjavaju CEFTA kontakt tačke i predstavnici Uprave carina. Aktivnosti se odnose na uspostavljanje tzv. zelenih prioritetnih koridora na kojima se mora odobriti slobodan protok za neophodnu robu, razmjenu informacija o pošiljkama putem SEED-a (sistematska razmjena elektronskih podataka), kao i dostavljanje obavještenja o istima sanitarnim, fitosanitarnim i veterinarskim inspekcijama. Takođe, napori se usmjeravaju na usaglašavanju sanitarnih mjera u pogledu tretmana vozača kamiona i ostalih učesnika u prevozu imajući u vidu različit pristup CEFTA Strana po ovom pitanju.

Shodno navedenom, na sastanku CEFTA koordinacionog tijela su CEFTA Strane usvojile Zajedničku listu prioritetnih roba („Prioritetna lista“) koje treba tretirati kao prioritetne u odnosu na druge robe prilikom sprovođenja kontrola na granici. Lista sadrzi tarifne oznake i naimenovanja robe iz oblasti hrane, hrane za zivotinje, ljekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme. Lista se redovno ažurira u skladu sa potrebama CEFTA Strana.

U realizaciji prioritetnog režima prolaska preko graničnog prelaza („Zeleni CEFTA koridori“ i prioritetni pravci: GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Ilino Brdo, GP Kula, GP Božaj i GP Slobodna zona Bar) za robe sa Prioritetne liste, učestvuju svi organi koji primjenjuju zakon na granici, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i špedicije. Navedena obaveza je počela sa realizacijom od 16. aprila 2020. godine, a kompletne instrukcije u vezi sa postupanjem sa robom sa „ Prioritetne liste “ mogu se naći ovdje.

Sve ažurirane informacije u vezi sa Prioritetnom listom, restrikcijama u trgovini robama, sanitarnim mjerama, radnim vremenom inspekcija na zelenim koridorima i ostale se mogu pratiti ovdje.