Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Informacija o dopuni Informacije o produženju primjene Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Datum objave: 23.10.2020 15:07 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je 15.oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 ( u daljem tekstu „Informacija“).


Budući da je:

- Ministarstvo zdravlja, dana 18.10.2020. godine, donijelo Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list“ br. 103/2020 od 19.10.2020. godine)u kojoj se jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju, obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja;
- u komunikaciji sa privrednicima i u interresornoj komunikaciji u Vladi Crne Gore analizirano nekoliko pristiglih zahtjeva za uključivanje pojedinih djelatnosti u subvencionisanje u periodu produženja trajanja Programa,

Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da razmotri i usvoji dopunu Informacije na sljedeći način:

1. Plaćeno odsustvo
Preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni, po osnovu Naredbe Ministarstva zdravlja br. 8-501/20-129/1357 od 18.10.2020. godine, koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za te zaposlene.

Iznos subvencije se određuje u odnosu na vrijednost minimalne zarade utvrđene Odlukom o utvrđivanju minimalne zarade („Sl. list. CG“, br. 33/19), na način da se opredjeljuje iznos poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, u iznosu od 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu, i 50% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu. Ovaj iznos se opredjeljuje za zaradu u mjesecu u kojem je došlo do prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, bez obzira na dužinu trajanja prekida. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac. 

Subvencija se daje za preduzetnika i zarade zaposlenih za koje je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirio akontacije u 2019. godini.

Subvencija se daje za zaposlene u privrednom društvu za koje je podnešen IOPPD obrazac Poreskoj upravi zaključno sa mjesecom za koji se podnosi zahtjev za subvenciju i ako je privredno društvo izmirilo obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su dospjeli za plaćanje na dan 31.12.2019. godine.

Pravo na dobijanje subvencije na zaradu imaju i privredni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja ("Sl. list CG", broj 83/16) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja («Sl.list CG», broj 57/18).

Subvencionisanje zarada za zaposlene na plaćenom odsustvu se ne odnosi na privredna društva koja posluju u oblastima: finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, snabdijevanja električnom energijom i gasom, elektronskih komunikacija, snabdijevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesom uklanjanja otpada, državne institucije, lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave.

Subvencionisanje zarada za zaposlene na plaćenom odsustvu ne mogu koristiti roditelji/ staratelji/ hranitelji/ usvojitelji djece do 11 godina ukoliko je drugi roditelj /staratelj/ hranitelj/ usvojitelj nezaposlen. Samohrani roditelji /staratelji/ hranitelji/ usvojitelji djece do 11 godina imaju pravo na subvencionisanje zarada.

2. Privredna društva i preduzetnici u privatnom vlasništvu koji pružaju usluge u djelatnostima sa šiframa 85.10 (Predškolsko obrazovanje) i 88.91 (Djelatnost dnevne brige o djeci) imaju pravo na subvenciju oktobarskih zarada srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade. Privrednim subjektima koji obavljaju navedene djelatnosti u opštinama u kojima je došlo prekida obrazovno-vaspitnog rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama, oktobarske zarade se subvencionišu srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade.

Na osnovu izloženog predlaže se da Vlada Crne Gore donese sljedeći zaključak: 

1. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 22.10.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o dopuni Informacije o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.