Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

>

Saopštenje: Pojašnjenje u vezi Programske linije za podsticaj direktnih investicija i produženje roka za prijavljivanje do 9. novembra 2020. godine

Datum objave: 30.10.2020 12:27 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


U tekstu Programske linije za podsticaj direktnih investicija, u dijelu tumačenja pojma novozaposlenog lica, došlo je do tehničke greške. 

Naime, na strani 4. teksta Programske linije, navedeno je: „Novozaposleno lice je lice čijim zapošljavanjem se povećava broj zaposlenih kod korisnika sredstava u odnosu na broj zaposlenih u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen javni oglas.“ Ispravno je: „Novozaposleno lice je lice čijim zapošljavanjem se povećava broj zaposlenih kod korisnika sredstava u odnosu na broj zaposlenih u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesena prijava.“ 

Time se usklađuje tumačenje pojma novozaposlenog lica sa ostatkom teksta programske linije, gdje je navedeno da se novozaposlenim licem smatra lice zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na poslovima nastalim realizacijom investicionog projekta počev od dana podnošenja prijave.

Takođe, imajući u vidu i veliko interesovanje za Programsku liniju za podsticaj direktnih investicija, Ministarstvo ekonomije donijelo je odluku da se rok za predaju zahtjeva za ovu programsku liniju produži do 9 . novembra 2020. godine do 15:00 sati kako bi svi zainteresovani mogli da apliciraju.