Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

>

Lista kontakata za Mjere podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine

Datum objave: 10.02.2021 14:55 | Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ispis Štampaj stranicu


U cilju efikasnije organizacije razmatranja upita i pripreme odgovora u vezi aktuelnih Mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, molimo sve zainteresovane subjekte da svoja pitanja dostavljaju na sljedeće mail adrese, shodno pojedinačnim mjerama:

KONTAKT OSOBE ZA UPITE U VEZI MJERA PODRŠE PROVREDI I GRAĐANIMA ZA I KVARTAL 2021. GODINE

MJERA PODRŠKE

KONTAKT OSOBA

E-MAIL ADRESA

I PODRŠKA RANJIVIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Tamara Ivković

Zavod za zapošljavanje

Goran Bubanja


tamara.ivkovic@mif.gov.me

goran.bubanja@zzzcg.me

II PODRŠKA PRIVREDI

2.1 Podrška privredi kroz subvencionisanje zarada

Tim Ministarstva ekonomskog razvoja

subvencije@mek.gov.me

prigovori@mek.gov.me

2.2 Odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Biljana Peranović

Omer Cikotić

Jovica Petričević

Tim Poreske uprave


biljana.peranovic@mif.gov.me

omer.cikotic@mif.gov.me

jovica.petricevic@mif.gov.me

poreska.uprava@tax.gov.me

2.3 Podrška novom zapošljavanju

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Biljana Peranović

Omer Cikotić

Jovica Petričević


biljana.peranovic@mif.gov.me

omer.cikotic@mif.gov.me

jovica.petricevic@mif.gov.me

2.4 Jednokratna podrška privredi za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Bojana Bajić

Tim Poreske uprave


bojana.bajic@mif.gov.me

poreska.uprava@tax.gov.me

2.5 Povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 EUR na 30.000 EUR kao uslova za obaveznu PDV registraciju

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Biljana Peranović

Omer Cikotić

Jovica Petričević


biljana.peranovic@mif.gov.me

omer.cikotic@mif.gov.me

jovica.petricevic@mif.gov.me

2.6 Smanjenje cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu i odlaganje obaveze po istom osnovu

Tim Uprave za katastar i državnu imovinu

upravazaimovinu@gov.me

2.7 Skraćenje roka povraćaja PDV-a

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Dragan Janković

Tim Poreske uprave


dragan.jankovic@mif.gov.me

poreska.uprava@tax.gov.me

III DODATNE MJERE PODRŠKE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

3.1 Umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra

Tim JP Morsko dobro

Monika Roganović

Tina Tičić

jpmdcg@t-com.me

monika.roganovic@morskodobro.com

tina.ticic@morskodobro.com

3.2 Subvencionisanje turoperatora

Tim Ministarstva ekonomskog razvoja

Zorica Vojinović

Biljana Sotiroski

prijave@mek.gov.me

zorica.vojinovic@mek.gov.me

biljana.sotiroski@mek.gov.me

3.3 Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaj

Tim Ministarstva ekonomskog razvoja

Zorica Vojinović

Biljana Sotiroski

prijave@mek.gov.me

zorica.vojinovic@mek.gov.me

biljana.sotiroski@mek.gov.me

IV DODATNE MJERE PODRŠKE ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO

4.1 Program intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mirsad Spahić

 

mirsad.spahic@mpsv.gov.me


4.2 Podrška kupovini domaćih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mirsad Spahić

 

mirsad.spahic@mpsv.gov.me