mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Djelatnosti

08.04.2019.

Organizaciona šema

08.04.2019.

Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima

U Direktoratu za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

U Direktoratu za energetiku i energetsku efikasnost obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja

U Direktoratu za rudarstvo i geološka istraživanja obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za industriju i transformaciju

U Direktoratu za industriju i transformaciju obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

U Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

U Direktoratu za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za razvoj

U Direktoratu za razvoj obavljaju se poslovi koji se ...

08.04.2019.

Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača

U Direktoratu za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se ...