Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

>

Cluster Go International

Datum objave: 29.01.2015 12:23 | Autor: m

Ispis Štampaj stranicu


NAZIV POZIVA: Cluster Go International
IMPLEMENTACIONI PERIOD: Sve aktivnosti trebaju biti implementirane za dvije godine
KO IMA PRAVO DA SE PRIJAVI? Pravo prijave imaju klasteri i biznis organizacije koje su registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na European Cluster Collaboration Platform. Aplikanti moraju biti pravna lica.

FINANSIRANJE: Maksimalna kontribucija EU će biti 185.500 EUR po projektu. Finansirat će 8. projekata.

U okviru poziva može se aplicirati za dva niza aktivnosti, međutim Crna Gora je u mogućnosti da aplicira za poziv kao što slijedi u nastavku:
 PRVI poziv je fokusiran na podršku pripremnih aktivnosti za uspostavljanje i oblikovanje European Strategic Cluster Partnershipa i ove aktivnosti treba da budu fokusirane na razvoj zajedničke strategije internacionalizacije kao i plana implementacije razvijene strategije.
U oviru ovog niza, onaj ko aplicira treba preuzeti pripremne aktivnosti koje će pomoći u uspostavljanju ESCP-a, a poštujući ova gore navedene 4 osobine/karakteristike a sve u cilju razvoja internacionalne strategije za razvoj ovog partnerstva i akcionog plana za njegovu impelmentaciju.

Moguće aktivnosti u okviru ovog niza mogu biti:
- Identifikacija inicijalnih strateških partnera širom evrope (tako što će se odraditi analiza komplementarnosti, kompatabilnosti strategija, vještina, jezičkih mogućnosti, a sve u cilju pronalaženja pravog partnera),
- Izgradnja partnerstva (kroz treninge izgranje partnerstva, kooperacije, organizacija posjeta za članove klastera i MSP),
- Identifikacija i razvoj zajedničke marketing i komunikacione strategije, brend strategije, razvoj zajedničkog loga, vizuelnog identiteta pertnerstva, itd,
- Identifikovanje studija i analiza o tržištima u zemljama odakle potiču partneri, identifikacija mogućnosti saradnje sa trećim zemljama, posjete inovativnim trećim zemljama ili pozivanje eksperata iz trećih zemalja,
- Planiranje saradnje (rad na izgradnji zajedničke strateške vizije i zajedničkih ciljeva, ocjenjivanje potreba MSP za saradnjom i kooperacijom),
- Zajedničko planiranje aktivnosti.

Svake od aktivnosti predviđenih potencijalnim projektom trebaju odgovarati aktivnostima navedenim u okviru kriterijuma.