Manja slova Veća slova RSS

mek

     mek

     mek

     mek

     mek

     mek

     mek
mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

COSME – PROGRAM EVROPSKE UNIJE ZA PODSTICANJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 2014-2020

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) je program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014.-2020.godine kojim će se podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Ciljevi programa:
Program će sprovoditi mjere u cilju smanjivanja svih onih poteškoća koje limitiraju rast preduzeća (naročito MSP) uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup finansijama, promociju preduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća tj. njihov izlazak na strana tržišta, u Evropi i van EU.

Kome je COSME namijenjen?
COSME program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim preduzetnicima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području podsticanja i promocije preduzetništva.

Osnovni ciljevi Programa su: 
• Poboljšati okvirne uslove za konkurentnost preduzeća i osigurati povoljno okruženje za rast i razvoj MSP kroz pojednostavljenje administrativnih procedura 
• Preduzetnička kultura-promovisati ideju preduzetništva 
• Poboljšati pristup finansijama 
• Olakšati izlazak MSP na strana tržišta

Ciljevi Programa namjeravaju se postići kroz sljedeće aktivnosti: 
• Finansijske instrumente, 
• Evropsku mrežu preduzetništva, 
• Podršku kreiranju politika u cilju poboljšanja okvirnih uslova za konkurentnost preduzeća, 
• Promociju preduzetništva.

Budžet COSME programa za sedmogodišnje razdoblje 2014-2020. iznosi 2,3 milijarde €.

Za upravljanje programom odgovorna je Evropska komisija dok je sprovođenje povjereno Izvršnoj agenciji za mala i srednja preduzeća (EASME), a sprovođenje finansijskih instrumenata Evropskom investicionom fondu (EIF).

Ovdje možete preuzeti Radni program za 2018. godinu Work Programme 2018

Ovdje možete preuzeti Radni program za 2017. godinu Work Programme 2017

Ovdje možete preuzeti Radni program za 2016. godinu Work Programme 2016

Radni program COSME za 2015. godinu: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7322