Manja slova Veća slova RSS

mek

     mek

     mek

     mek

     mek

     mek

     mek
mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Programom COSME pomaže se preduzećima kako bi imala koristi od jedinstvenog tržišta EU i optimalno iskoristila mogućnosti koje pružaju tržišta van EU. Programom se finansira Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) koja se sastoji od preko 600 kancelarija u više od 50 zemalja, čime se malim i srednjim preduzećima pomaže u pronalaženju poslovnih partnera i partnera za tehnološka rješenja, kao i u razumijevanju zakonodavstva EU i u pristupu finansijskim sredstvima EU.

U okviru COSME-a se takođe finansiraju internetski alati koji su posebno osmišljeni za razvoj preduzeća, kao što je portal Vaša Evropa i Portal za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća. Na portalu Vaša Evropa nalaze se praktične informacije za preduzetnike koji žele proširiti poslovanje na drugu državu članicu. Portal za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća usmjeren je na podržavanje preduzeća koja žele razviti svoje poslovanje van Evrope.

U okviru COSME-a finansiraju se službe za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za mala i srednja preduzeća u zemljama ASEAN-a, MERCOSUR-a i Kini. One pružaju savjete i pomoć evropskim malim i srednjim preduzećima koja se suočavaju s poteškoćama u području prava intelektualnog vlasništva, normi ili poteškoćama u vezi sa pravilima o javnoj nabavci u tim dijelovima svijeta.
Programom se takođe osigurava finansijska podrška Centru za industrijsku saradnju između EU i Japana u cilju promovisanja svih oblika industrijske, trgovinske i investicijske saradnje, informisanjem o načinima pristupa japanskom tržištu i olakšavanjem razmjene iskustava i znanja između preduzeća u EU i Japanu.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku.