Мања слова Већа слова РСС

мек

мек

мек

мек

мек
мек

МЕК

мек

Европски центар за информације и иновације

ЈИЦА

Ирена

Енегрy Цоммунитy

Данубе Регион Стратегy

Векторски лого

Политика развоја кластера

Министарство економије Црне Горе, директорат за развој, је процес развоја кластера отпочело још 2009 године када је заједно са Организацијом Уједињених Нација за индустријски развој (УНИДО) увело концепт развоја кластера у Црној Гори а све у циљу подршке малим и средњим предузећима у превазилажењу баријера. Прецизније, УНИДО је обезбиједио подршку Министарству економије у изградњи локалних капацитета за развој кластерта, мапирању постојећих кластера у земљи и развоју националне стратегије развоја кластера. 


Шта су заправо кластери? 

Термин кластер, или макар његов синоним, који изражава социо-економски феномен или концепт први је теоријски обрадио Енглески економиста Алфред Марсал још крајем XИX вијека у својој књизи Принципи економије, а који је примијетио да предузећа која припадају истом сектору теже да се групишу у истом географском подручију а све циљу оптимизације њихове економске активности. Он је то назвао индустријским дистриктима. Теорија индустријских дистрикта је касније развијена 1979 године од стране италијанског професора Гиацома Бацатинија и наравно након тога теорија кластера је попримила широку примјену међу онима који су били задужени за индустријски и регионални развој а највише захваљујући америчком професору Мајклу Портеру са Харвард Универзитета и његовој књизи “Конкурентска предност нација“ у којој он користи кластере као средство за повећање конкурентности засебних региона.

Сходно УНИДО дефиницији развијеној на основу имплементације програма развоја кластера у преко 40 земаља свијета, кластери су природни феномен који се дефинише као група компанија и институција лоцираних у одређеном географском региону, које производе и пружају исте или сличне услуге и сријећу са истим или сличним проблемима. Како неки аутори казу кластери су природна манифестација специјализованог знања, вјештина, инфраструктуре а све у циљу повећања и одржавања раста у одређеним локалитетима.

Министарство економије
Кластер са високим потенцијалом раста у којем су сви актери међусобно повезани


Како кластери утичу на конкурентност?

Кластери су дио ширег оквира конкурентности. Уколико се упореде дефиниције кластера и конкурентности, примијетиће се да заправо произилазе једна ид друге. Тако је Портер дефинисао конкурентност као начин на који нација користи своје људе, капитал и природне ресурсе. Односно уколико нација на бољи начин користи људе, капитал и природне ресурсе и конкурентност економије це бити већа. Управо кластери помажу да се људи, капшитал и природни ресурси користе на ефикаснији начин. Бенефити од кластера долазе из три правца:

1. Кластери омогућавају већу продуктивност: компаније могу ефикасније пословати ослањајући се на већи број специјализованих понуђача који ће јој робу испоручити много раније него да компанија наступа сама,
2. Компаније унутар кластера могу на бољи начин размјењивати знање и иновације, јер се знање најбоље размјењује на локалном нивоу, 
3. Формирање нових бизниса је пуно лакше у оквиру кластера – кластер за нове фирме обезбјеђује већ постејећу инфраструктуру добављача сировина, омогућава новој фирми да користи постојеће знање и снижава трошкове грешке. 


Кластери у Црној Гори

Црногорска мапа кластера која је дата у наставку, приказује локацију идентификованих кластера. Тачке дате у мапи представљају појединачне кластере у различитим општинама. Уколико се кластери налазе на граничним линијама, то значи да кластер обухвата границе неколико општина. Знак звјездице у боји представља кластер који се протеже на територији неколико општина које не дијеле једну границу. Туристички кластери су обједињени бијелим кругом.

Министарство економије

У Црној Гори су идентификована 63 потенцијална кластера и то из области пољопривредне производња и прераде хране, дрвопрераде, грађевинарства и туризма што чини укупно 6.200 компанија са 26.000 запослених.