Мања слова Већа слова РСС

мек

МЕК

мек

Европски центар за информације и иновације

ЈИЦА

Ирена

Енегрy Цоммунитy

Данубе Регион Стратегy

Векторски лого

ЕВРОПСКА МРЕЖА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Увод

Европска мрежа предузетништва (Ентерприсе Еуропе Нетwорк - ЕЕН) је највећа мрежа пословне подршке, формирана од стране Европске комисије.

Циљ постојања Европске мреже предузетништва је интернационализација пословања амбициозних малих и средњих предузећа, подстицање иновација и изградња иновативних капацитета МСП, као и њиховог раста на међународном нивоу. Мрежа је активна у преко 60 земаља Европске уније и шире и чини је више од 600 партнерских организација и институција, препознатих као центар пословне подршке за мала и средња предузећа, у којима је ангажовано преко 3000 експерата са подручја предузетништва, иновација и трансфера технологије, са циљем промоције конкурентности и иновација на локалном и европском нивоу.
Различитост институција и стручњака, а у исто вријеме њихова повезаност и директан приступ највећој бази података у Европи, чини ову мрежу јединственим инструментом помоћи у стварању међународних партнерстава и комерцијалног успјеха иновативних потенцијала МСП.

ЕЕН активности се углавном односе на бесплатне, практичне информације и савјете о страним тржиштима, о правним аспектима и пословним регулативама ЕУ, успостављању пословне сарадње, подршка у повезивању са иностраним партнерима широм свијета. Ту се прије свега мисли на логистичку подршку учешћа на сајмовима, пословним сусретима и компанијским мисијама, у циљу остваривања сарадње и изласка на ино тржишта у региону и шире, али и коришћење ЕЕН базе података иностраних партнера. Такодје, битан сегмент чини и приступ ЕУ финансирању и програмима подршке, као и едукације на различите теме, итд.

Ентерприсе Еуропе Нетwорк - ЕЕН је пројекат који је утемељен у законима Европске уније, а кофинансира се из два ЕУ фонда: ЦОСМЕ и Хоризон 2020.

Ово су активности које се односе на дио ЕЕН финансираног из ЦОСМЕ фонда, са посебним освртом на млада, брзорастућа предузећа.
Дио који се финансира из Хоризон 2020 фонда односи се на промоцију могућности овог програма, бенефите за МСП, услове и начин аплицирања. С обзиром да се Х2020 програм базира на иновативности, дио активности се односи и пружање подршке иновативним предузећима и оним који имају потенцијал за даљи раст и развој, у дијелу израде анализе стања иновативности овог сектора привреде.


1. ЦИЉ

Циљеви програма Европске мреже предузетништва су промовисање предузетничког духа и културе, пословање на европски начин, ширење свијести о потреби познавања релевантног законодавства Европске уније, помоћ домаћим предузећима да приступе тржиштима Европске уније.
Конкретне услуге које ЕЕН може да пружи једном предузећу су:
• информације о европским прописима и директивама,
• помоћ у приступању тржиштима Европске уније,
• информисање о могућностима учешћа у европским програмима и фондовима,
• помоћ у тражењу иностраних партнера,
• посредовање у процесу трансфера технологије и знања,
• подстрек за учешће у Оквирним програмима ЕУ,
• омогућава посјете компанијама у иностранству ради остваривања сарадње.

2. ПРЕДМЕТ

Програм обухвата различите радне компененте, међусобно повезане.

Компонента 1. Савјетовање, подршка, информативне активности

Ова компонента обједињава сет различитих услуга: пружање информација и савјетовање о разним ЕУ темама, организовање локалних и регионалних догадјаја, директне састанке са клијентима.
Кроз активност ове компоненте, ЕЕН пружа свим клијентима мреже услугу одговарања на питања везаних за теме које се тичу ЕУ. Основни циљ ове активности је побољшање протока информација које ЕЕН пружа својим клијентима као и побољшање њиховог квалитета.
Алати помоћу којих се спроводе ове активност су кореспонденција путем: емаил-а, телефона, ЕЕН мреже, али и савјетовања и информисања приликом разних семинара, тренинга, конференција, директних састанака итд.
У складу са захтјевима клијената/предузетника, организују се локални и регионални догађаји на разне теме од значаја за њихово пословање, за пословање на европски начин, као и за остваривање међународне сарадње.

Компонента 2. Прекограничне партнерске активности у циљу остваривања пословне сарадње, технолошког трансфера, иновације и истраживања

Активности ове компоненте се увезују са многим активностима из претходне групе активности. Претходни пакет се више односи на унапредјење пословања предузећа, информисања и савјетовања, док овај пакет има за циљ подстицање прекограничне сарадње.

Пословни, Б2Б сусрети пружају учесницима прилику за директну промоцију својих активности, производа и услуга, успостављање нових пословних контакта и проналазак пословних партнера. Б2Б се најчешће организују у оквиру других пословних или стручних дешавања као што су сајмови, конференције и слични догађаји. Предузећа које се пријаве добијају могућност да сами изаберу потенцијалне партнере према њиховим карактеристикама и исказаном интересу за сарадњу. На основу овог избора, организатор сваком од учесника додјељује списак састанака, са тачно одређеним мјестом, временом и информацијом о потенцијалним партнером, неколико дана унапријед.
Обавезан сегмент након ових догадјаја је свакако евалуација, и праћење ефеката, и евентуално остваривање И потписивање уговора о сарадњи.

ЕЕН Монтенегро обезбјеђује малим и средњим предузећима, али и свим институцијама/удружењима које имају потенцијала да сарађују са предузећима из ЕЕН изван наше земље, сљедеће:

• подршку у учествовању у пројектима Европске уније
• реализацију пословне анализе и/или, технолошког аудита (прегледа технологије - ТА)
• подршку у осталим услугама релевантним за процес интернационализације пословања и иновација (управљања иновацијама).

Циљ је да се предузећа/клијенти и потенцијални клијенти (првенствено МСП) охрабре и подстичу на сарадњу са другим предузећима из мреже, изван територије Црне Горе, како би побољшали свој конкурентски положај, као и технолошки и иновациони потенцијал.

Све информације и стручна помоћ могу се добити путем е-маил адресе: програми@мек.гов.ме.