Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

  • Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju organizacionih procesa preduzeća;
  • Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju upravljanja ljudskim resursima;
  • Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju prodaje i/ili komunikacije sa kupcima/dobavljačima;

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 200.000€. 

Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.500,00€ bez PDV-a; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: programi@mek.gov.me.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI - PRILOZI