Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podršku internacionalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Nastup na međunarodnim sajmovima;
• Kompanijske posjete sajmovima u cilju povezivanja sa inostranim partnerima/učestvovanje na B2B susretima;
• Izrada promotivnog materijala.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku internacionalizaciji iznosi 100.000€. 

Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00€ bez PDV-a za nastup na sajmovima, do 500,00€ bez PDV-a za posjetu sajmovima, i do 500,00€ bez PDV-a za izradu promotivnog materijala; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ za nastup na sajmovima, do 700,00€ za posjetu sajmovima i do 700,00€ za promotivni materijal bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?

Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: programi@mek.gov.me.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI - PRILOZI