Мања слова Већа слова РСС

мек

МЕК

мек

Европски центар за информације и иновације

ЈИЦА

Ирена

Енегрy Цоммунитy

Данубе Регион Стратегy

Векторски лого

ПРОМОЦИЈА ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТСКЕ СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Увод

Да би црногорска предузећа била у прилици да „уђу“ на међународно тржиште и да се на њему позиционирају, неопходно је да буду конкуретни локалном тржишту, да брзо усвајају нове технологије, да имају убрзан циклус производње, квалитетне производе, да буду флексибилни у промјени дјелатности предузећа, да познају друга тржишта и карактеристике њихове тражње.

На полицама трговина у Црној Гори налази се значајан број производа међу којима су сухомеснати производи, млијеко и млијечни производи, вода, јаја, мед, маслиново уље, вина, алкохолна пића, чајеви, зачини, воће и поврће. Осим црногорских компанија, малих и средњих предузећа који производе ове артикле, треба имати у виду да у њиховој производњи учествује и више хиљада пољопривредних домаћинстава широм Црне Горе, која производе сировину за домаћу прерађивачку индустрију. Сви заједно чине “фабрику” са највише запослених у Црној Гори. Сигурност њихових радних мјеста, могућност отварања нових, посебно за младе људе, допринос производње укупном расту црногорске економије и бољитку свих наших грађана зависи од пласмана тих производа.

Управо је пласман производа и услуга један од највећих изазова за произвођаче у условима све јаче конкуренције на отвореном тржишту. Дио произвођача успјева да своје производе пласира кроз трговину, а значајан број, нарочито мањих произвођача који производе квалитетне, традиционалне и специфичне производе, проналази друге начине да дођу до потрошача.

Препознајући потешкоће са којима се сусријећу произвођачи у савладавању изазова у дијелу пласмана производа, а на бази заједничких резултата који се у континуитету остварују на унапређењу производње и конкуретности, Влада Црне Горе, у сарадњи са Привредном комором Црне Горе и у партнерству са трговачким ланцима и произвођачима, у току 2018. године покренула је програм промоције производа под називом „Купујмо домаће”, који је имао за циљ да се у трговинама нађе што већи број конкуретнтнихпроизвода, и већих и мањих произвођача.

Имајући у виду остварене резултате у претходној години, јасно је да у наредном периоду Влада мора преузети улогу едукатора и подизања свијести о стварању додатне вриједности производа и услуга у приоритетним секторима, уз јачање конкурентности и повећање запослености у сектору производње и услуга.

Кроз промоцију повећања конкурентске способности производа и услуга има се за циљ анимирање цјелокупне црногорске јавности:

• Произвођача – неопходно је утицати на подизање нивоа знања у области маркетинга, брендирања, стандарда, финансија и сл., а све у циљу успјешнијег пласмана производа и услуга из области пољопривредно-прехрамбене дјелатности, туризма и угоститељства, индустирије, дрвопрераде, грађевинарства и других дјелатности;
• Трговина – подстицати сарадњу између локалних произвођача и трговина, што ће допринијети повећању промета и профита, смањењу увоза;
• Потрошача (грађани, сектор туризма, туристи у току љетње и зимске туристичке сезоне) – подизање свијести грађана о присуству аутентичних производа и предностима њихове куповине (квалитет, приступачна цијена, поднебље из којих су проистекли


1. ЦИЉ

Циљ програмске линије “Промоција повећања конкурентске способности производа и услуга” јесте афирмација привреде и унапређење конкурентности производа и услуга на локалном тржишту што ће допринијети развоју производње, новим инвестицијама, отварању нових радних мјеста, смањењу увоза, економском и друштвеном развоју Црне Горе.

Програмска линија се фокусира на институционалну кампању која треба да промовише потенцијале Црне Горе, производе и услуге, као и произвођаче, кроз институционалне кампање: “Купујмо домаће”, “Добро из Црне Горе”, производе са географским поријеклом, иновативне услуге, и слично.


2. ПРЕДМЕТ

Програмака линија има 3 међусобно повезане компоненте имплементације, које обједињавају постављене циљеве и циљне групе.

1.1. Компонента 1 - Промоција повећања конкурентске способности производа и услуга

Промотивне активности имају за циљ креирање кампање чије дјеловање ће бити усмјерено ка побољшању перцепције потрошача према домаћем квалитету производа и услуга. Истовремено конкретним акцијама промовисања црногорских производа и услуга произвешће се позитивни финансијски ефекти како за произвођаче тако и трговине, чиме ће се произвођачима указати на неопходност маркетиншког приступа у пласману производа на тржиште.

1.2. Компонента 2 – Институционална подршка предузећима за унапређење пословања

Институционална подршка има за циљ да, постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике која имају потенцијал да проширују своје пословање, као и будуће предузетнике, информише о актуелној подршци за развој малог и средњег бизниса, условима, критеријумима и начину аплицирања. На овај начин ће се и будући предузетници охрабрити да уђу у предузетничке воде знајући да испуњењем услова за аплицирање, држава постаје њихов поуздан партнер у реализацији предузетничких подухвата.

1.3. Компонента 3 - Континуирана едукација предузећа и потенцијалних предузетника

На основу спроведених активности у оквиру Компоненте И и Компоненте ИИ, идентификоваће се главне баријере са којима се привредници сусријећу у пословању, са посебним освртом на пласман и промоцију производа и услуга. На основу добијених резултата и исказаних потреба организоваће се округли столови, специјализовани wорксхоп-ови са акцентом на важност стандарда и заштиту права интелектуалне својине у циљу унапријеђења пословања. Такође, посебна пажња посветила би се и сљедећим темама: истраживање тржишта, промоција производа и услуга, идентификација канала дистрибуције, дизајн и редизајн производа и амбалаже и увођење иновативности у услужним дјелатностима, идентификовање потрошачких потреба, и сл.