Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

PROMOCIJA POVEĆANJA KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Uvod

Da bi crnogorska preduzeća bila u prilici da „uđu“ na međunarodno tržište i da se na njemu pozicioniraju, neophodno je da budu konkuretni lokalnom tržištu, da brzo usvajaju nove tehnologije, da imaju ubrzan ciklus proizvodnje, kvalitetne proizvode, da budu fleksibilni u promjeni djelatnosti preduzeća, da poznaju druga tržišta i karakteristike njihove tražnje.

Na policama trgovina u Crnoj Gori nalazi se značajan broj proizvoda među kojima su suhomesnati proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, voda, jaja, med, maslinovo ulje, vina, alkoholna pića, čajevi, začini, voće i povrće. Osim crnogorskih kompanija, malih i srednjih preduzeća koji proizvode ove artikle, treba imati u vidu da u njihovoj proizvodnji učestvuje i više hiljada poljoprivrednih domaćinstava širom Crne Gore, koja proizvode sirovinu za domaću prerađivačku industriju. Svi zajedno čine “fabriku” sa najviše zaposlenih u Crnoj Gori. Sigurnost njihovih radnih mjesta, mogućnost otvaranja novih, posebno za mlade ljude, doprinos proizvodnje ukupnom rastu crnogorske ekonomije i boljitku svih naših građana zavisi od plasmana tih proizvoda.

Upravo je plasman proizvoda i usluga jedan od najvećih izazova za proizvođače u uslovima sve jače konkurencije na otvorenom tržištu. Dio proizvođača uspjeva da svoje proizvode plasira kroz trgovinu, a značajan broj, naročito manjih proizvođača koji proizvode kvalitetne, tradicionalne i specifične proizvode, pronalazi druge načine da dođu do potrošača.

Prepoznajući poteškoće sa kojima se susrijeću proizvođači u savladavanju izazova u dijelu plasmana proizvoda, a na bazi zajedničkih rezultata koji se u kontinuitetu ostvaruju na unapređenju proizvodnje i konkuretnosti, Vlada Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i u partnerstvu sa trgovačkim lancima i proizvođačima, u toku 2018. godine pokrenula je program promocije proizvoda pod nazivom „Kupujmo domaće”, koji je imao za cilj da se u trgovinama nađe što veći broj konkuretntnihproizvoda, i većih i manjih proizvođača.

Imajući u vidu ostvarene rezultate u prethodnoj godini, jasno je da u narednom periodu Vlada mora preuzeti ulogu edukatora i podizanja svijesti o stvaranju dodatne vrijednosti proizvoda i usluga u prioritetnim sektorima, uz jačanje konkurentnosti i povećanje zaposlenosti u sektoru proizvodnje i usluga.

Kroz promociju povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga ima se za cilj animiranje cjelokupne crnogorske javnosti:

• Proizvođača – neophodno je uticati na podizanje nivoa znanja u oblasti marketinga, brendiranja, standarda, finansija i sl., a sve u cilju uspješnijeg plasmana proizvoda i usluga iz oblasti poljoprivredno-prehrambene djelatnosti, turizma i ugostiteljstva, industirije, drvoprerade, građevinarstva i drugih djelatnosti;
• Trgovina – podsticati saradnju između lokalnih proizvođača i trgovina, što će doprinijeti povećanju prometa i profita, smanjenju uvoza;
• Potrošača (građani, sektor turizma, turisti u toku ljetnje i zimske turističke sezone) – podizanje svijesti građana o prisustvu autentičnih proizvoda i prednostima njihove kupovine (kvalitet, pristupačna cijena, podneblje iz kojih su proistekli


1. CILJ

Cilj programske linije “Promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga” jeste afirmacija privrede i unapređenje konkurentnosti proizvoda i usluga na lokalnom tržištu što će doprinijeti razvoju proizvodnje, novim investicijama, otvaranju novih radnih mjesta, smanjenju uvoza, ekonomskom i društvenom razvoju Crne Gore.

Programska linija se fokusira na institucionalnu kampanju koja treba da promoviše potencijale Crne Gore, proizvode i usluge, kao i proizvođače, kroz institucionalne kampanje: “Kupujmo domaće”, “Dobro iz Crne Gore”, proizvode sa geografskim porijeklom, inovativne usluge, i slično.


2. PREDMET

Programaka linija ima 3 međusobno povezane komponente implementacije, koje objedinjavaju postavljene ciljeve i ciljne grupe.

1.1. Komponenta 1 - Promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga

Promotivne aktivnosti imaju za cilj kreiranje kampanje čije djelovanje će biti usmjereno ka poboljšanju percepcije potrošača prema domaćem kvalitetu proizvoda i usluga. Istovremeno konkretnim akcijama promovisanja crnogorskih proizvoda i usluga proizvešće se pozitivni finansijski efekti kako za proizvođače tako i trgovine, čime će se proizvođačima ukazati na neophodnost marketinškog pristupa u plasmanu proizvoda na tržište.

1.2. Komponenta 2 – Institucionalna podrška preduzećima za unapređenje poslovanja

Institucionalna podrška ima za cilj da, postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koja imaju potencijal da proširuju svoje poslovanje, kao i buduće preduzetnike, informiše o aktuelnoj podršci za razvoj malog i srednjeg biznisa, uslovima, kriterijumima i načinu apliciranja. Na ovaj način će se i budući preduzetnici ohrabriti da uđu u preduzetničke vode znajući da ispunjenjem uslova za apliciranje, država postaje njihov pouzdan partner u realizaciji preduzetničkih poduhvata.

1.3. Komponenta 3 - Kontinuirana edukacija preduzeća i potencijalnih preduzetnika

Na osnovu sprovedenih aktivnosti u okviru Komponente I i Komponente II, identifikovaće se glavne barijere sa kojima se privrednici susrijeću u poslovanju, sa posebnim osvrtom na plasman i promociju proizvoda i usluga. Na osnovu dobijenih rezultata i iskazanih potreba organizovaće se okrugli stolovi, specijalizovani workshop-ovi sa akcentom na važnost standarda i zaštitu prava intelektualne svojine u cilju unaprijeđenja poslovanja. Takođe, posebna pažnja posvetila bi se i sljedećim temama: istraživanje tržišta, promocija proizvoda i usluga, identifikacija kanala distribucije, dizajn i redizajn proizvoda i ambalaže i uvođenje inovativnosti u uslužnim djelatnostima, identifikovanje potrošačkih potreba, i sl.