Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

ŠTA?

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000€.

Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike - mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

KADA?

Javni poziv je otvoren do 30. septembra 2020. godine do 15.00 h.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: programi@mek.gov.me.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA - PRILOZI