Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

IPA projekti

04.05.2020.

Podrška EU u okviru Instrumenta pretpristupne podrške „Nabavka opreme za jačanje kapaciteta relevantnih institucija uključenih u sektor za Konkurentnost i inovacije u Ministarstvu ekonomije – IPA 2016“

Ministarstvo ekonomije u okviru Godišnjeg akcijskog programa Instrumenta za pretpristupnu podršku IPA za 2016. godinu, uz podršku Ministarstva finansija Crne Gore - Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i kompanije Čikom, počelo je realizaciju projekta „Nabavka opreme za jačanje kapaciteta relevantnih institucija uključenih u sektor za Konkurentnost i inovacije u Ministarstvu ekonomije – IPA 2016“...

01.06.2015.

Sector Planning Document

Sector Planning Document

01.06.2015.

Indicative Strategy Paper for Montenegro 2014-2020.

Indicative Strategy Paper for Montenegro 2014-2020.

01.06.2015.

Izvještaj o radu kancelarije za implementaciju projekata u okviru prve i druge IPA komponente za prvu polovinu 2015. godine

Izvještaj o radu kancelarije za implementaciju projekata u okviru prve i druge IPA komponente za prvu polovinu 2015. godine