Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Javne rasprave

05.10.2020.

Javna rasprava na Nacrt zakona o žigu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu ...

17.08.2020.

Obavještenje

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija ...

31.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18)...

20.07.2020.

SAOPŠTENJE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA KONCESIONIH AKATA

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata...

24.06.2020.

Javna rasprava - Nacrta zakona o zaštiti poslovnih tajni od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...