Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Javne rasprave

01.04.2021.

Javni poziv za raspravu i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Javni poziv za raspravu i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, daje na javnu raspravu

02.02.2021.

Javna rasprava na Nacrt zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu ...

05.10.2020.

Javna rasprava na Nacrt zakona o žigu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu ...

17.08.2020.

Obavještenje

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija ...

31.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18)...