Мања слова Већа слова РСС

мек

МЕК

мек

Европски центар за информације и иновације

ЈИЦА

Ирена

Енегрy Цоммунитy

Данубе Регион Стратегy

Векторски лого

 

>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника у радном тијелу за израду Закона о измјенама и допунама Закона о енергетици

Датум објаве: 24.09.2019 14:33 | Аутор: Министарство економије

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство економије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

невладиним организацијама за предлагање представника у радном тијелу за израду Закона о измјенама и допунама Закона о енергетици

Овим законом ће се извршити додатно усклађивање са релевантним прописима Европске уније из области енергетике, а нарочито из области обновљивих извора енергије и организовања и управљања тржиштем електричне енергије.

С тим у вези, Министарство економије, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да изради предлог наведеног акта. Тим поводом позивају се невладине организације да предложе представника за члана радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

Невладине организације у радном тијелу имају једног представника.

Право предлагања кандидата за члана радног тијела имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за ову област.

Невладина организација може да предложи свог представника у радно тијело ако:
- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у области енергетике;
- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.


Представник невладине организације у радном тијелу може бити лице које:
- има пребивалиште у Црној Гори;
- има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.


Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата за члана радног тијела, достави: 
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија); 
- фотокопију статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографију представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјаву представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.


Рок за достављање предлога је десет дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање представника врши се на образцу прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), који можете преузети овдје.

Прописани образац за представника невладине организације са потребним прилозима доставља се Министарству економије, у писаном облику на адресу Римски трг 46, Подгорица или на мејл адресу здравко.вуксановиц@мек.гов.ме са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Закона о измјенама и допунама Закона о енергетици.

Образац јавног позива можете преузети овдје.