Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

MinistarstvoTokom procesa pristupanja Crne Gore u STO, članice su između ostalog, analizirale ekonomske politike i spoljnotrgovinski režim Crne Gore, u dijelu usaglašenost sa STO sporazumima. Imajući u vidu da je Izvještaj Radne grupe rezultat multilateralnih pregovora sa članicama STO, koji se odnosi na usklađivanje crnogorske legislative sa relevantnim sporazumima, ovaj dio portala prati oblasti obuhvaćene pomenutim dokumentom. 


- U dijelu aktuelna legislativa nalaze se zakonska i podzakonska akta, a koje Crna Gora primjenjuje iz područja trgovine robama, uslugama i trgovinskih aspekata intelektualne svojine. 

Nacrt legislative posvećen je objavljivanju propisa i drugih mjera, prije njihovog donošenja, a kako bi se u skladu sa preuzetom obavezom članicama STO omogućilo da daju komentare na iste. 

- U dijelu portala koji se odnosi na trgovinske sporazume unijeti su sporazumi o slobodnoj trgovini, ekonomskoj saradnji i sporazumi o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija. 

- Trgovinske mjere obuhvataju mjere koje utiču na trgovinu, u slučaju da iste budu uvedene.

Ova web stranica se ažurira u koordinaciji sa resornim institucijama koje imaju obavezu da dostavljaju propise iz svoje nadležnosti. 

Takođe, ovdje možete preuzeti propise koji su objavljeni u Službenom listu Crne Gore.