Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvomek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

U skladu sa STO sporazumima postoji obaveza dostavljanja podataka/notifikacija o nadležnim resorima i kontakt osobama za određeni broj sporazuma. Crna Gora je dostavila sve potrebne notifikacije, kao što je navedeno u tabeli (u pitanju su zvanično dostavljene informacije STO Sekretarijatu na engleskom jeziku)

Notifikacija u skladu sa članom X Sporazuma o tehničkim barijerama u trgovini (TBT)

Informacioni centar za tehničke propise i procedure ocjene usaglašenosti

Službenik za kontakt: Ana Martinović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

Tel: + 382 20 247 119

Fax: + 382 20 247 133

Informacioni centar za standarde

Službenik za kontakt: Marko Šaranović

Informacioni centar

Institut za standardizaciju (ISME)

VII Omladinske 28

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: isme@t-com.me

Tel: + 382 20 227 108

Fax: + 382 20 227 138Notifikacija u skladu sa paragrafom 3, Aneksa B vezano za informacioni centar i notifikacija u skladu paragrafom 10, Aneksa B vezano za nadležni organ za primjenu odredbi koje se odnose na procedure notifikacije Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (SPS)

Informacioni centar za SPS i nadležni organ za primjenu odredbi koje se odnose na procedure notifikacije

Službenik za kontakt: Zorka Prljević

Pomoćnik direktora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Serdara Jola Piletića 26

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me zorka.prljevic@ubh.gov.me

Tel: + 382 20 201 945

Fax:+ 382 20 201 946

Notifikacija u skladu sa članom III.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS)

Informacioni centar

Službenik za kontakt: Svetlana Božović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: svetlana.bozovic@mek.gov.me

Tel: + 382 20 482 118

Fax: + 382 20 234 576

Notifikacija u skladu sa članom VII.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) vezano za profesionalne kvalifikacije

Notifikacija u vezi sa profesionalnim kvalifikacijama

Službenik za kontakt: Senka Vukčević

Načelnik

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Direktorat za tržište rada i zapošljavanje

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: senka.vukcevic@mrs.gov.me

Tel: + 382 20 482 461; +382 20 234 260

Fax: + 382 20 482 460

Notifikacija u skladu sa članom VII.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) vezano za priznavanje inostranih obrazovnih isprava

Notifikacija u vezi sa priznavanjem inostranih obrazovnih isprava

Službenik za kontakt: Ranko Lazović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo prosvjete

ENIC centar

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: ranko.lazovic@mps.gov.me

Tel: + 382 20 405 312, +382 20 405 346

Fax: + 382 20 405 344Notifikacija u skladu sa članovima XVI.5 Sporazum o primjeni Člana VI Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (antidamping), XXV.12 Sporazum o subvencijama i kompenzatornim mjerama i XII.6 Sporazum o zaštitnom sistemu vezano za organ nadležan za pokretanje i sprovođenje istraga u ovom dijelu

Nadležni organ za pokretanje i sprovođenje istraga vezano za antidamping, subvencije i kompenzatorne mjere, kao i zaštitne mjere

Službenik za kontakt: Mr. Nebojša Radonjić

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Rimski trg br. 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: nebojsa.radonjic@mek.gov.me

Tel: +382 20 482 391

Fax: +382 20 234 576

Podatake o kontakt osobama za Sporazum o trgovinskim olakšicama (National Contact Points) možete pruzeti ovdje.

U skladu sa članom 9 Dodatnog Protokola 6 o trgovini uslugama uz CEFTA 2006 Sporazum koji se odnosi na transparentnost, sve CEFTA Strane su imenovale CEFTA kontakt tačke za usluge i to kako slijedi:

Albanija

Email: majlinda.hafizi@financa.gov.al

Direkcija za politike ekonomskog razvoja

Ministarstvo finansija i ekonomije

Tel: +355 42 44 80 21/187

Bosna i Hercegovina

Email: servicesbh@mvteo.gov.ba

Sektor za međunarodne trgovinske odnose

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Tel: + 387 33 551 805

Moldavija

Email: services@mei.gov.md


Ministarstvo ekonomije i infrastrukture Republike Moldavije


Tel: +373 22 250 647

Crna Gora

Email: servicesmne@mek.gov.me

Direkcija za usluge

Ministarstvo ekonomije

Tel: +382 20 482 293

Sjeverna Makedonija

Email: ditc@economy.gov.mk

Odjeljenje za međunarodnu trgovinsku saradnju


Ministarstvo ekonomije


Tel: + 389 2 3093 443

Republika Srbija

Email: ivan.markovic@mtt.gov.rs


Jedinica za saradnju sa CEFTA-om, međunarodnim i regionalnim ekonomskim organizacijama


Odsjek za vanjskotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republika Srbija


Tel: + 381 11 264 2127; + 381 11 363 1236

UNMIK Kosovo

Email: servicesks@rks-gov.net

Odeljenje za trgovinu

Ministarstvo trgovine i industrije

Tel: +381 38 512 083


U skladu sa članom 44 CEFTA 2006 Sporazuma koji se odnosi na transparentnost, sve CEFTA Strane su imenovale CEFTA kontakt tačke i to kako slijedi:

Albanija

Majlinda HAFIZI (Bushati)

Direktor

Direkcija za politike ekonomskog razvoja

Ministarstvo finansija i ekonomije

Tel:+355 42 44 80 21/187

Email: majlinda.hafizi@financa.gov.al  

Bosna i Hercegovina

Zada Muminović

Šef jedinice za trgovinske odnose i evropske integracije

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Tel:      + 387 33 551 805

Email:  zada.muminovic@mvteo.gov.ba

Moldavija

Laura Banealite

Glavni konsultant


Odsjek za međunarodnu saradnju

Ministarstvo ekonomije i infrastrukture Republike Moldavije


Tel: +373 22 250 647

Email: laura.banealite@mei.gov.md

Crna Gora

Svetlana Božović

Načelnik Direkcije za usluge

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Ministarstvo ekonomije

Tel:      +382 20 482 293

Email:  svetlana.bozovic@mek.gov.me

Sjeverna Makedonija

Zorica Smileva

Šef jedinice za bilateralnu i multilateralnu trgovinu


Ministarstvo ekonomije


Tel:      + 389 2 3093 443

Email:  zorica.smileva@economy.gov.mk

Republika Srbija

Dr Ivan Marković

Šef jedinice za saradnju sa CEFTA-om, međunarodnim i regionalnim ekonomskim organizacijama


Odsjek za vanjskotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republika Srbija

Tel:   + 381 11 264 2127;   + 381 11 363 1236


Email: ivan.markovic@mtt.gov.rs

UNMIK Kosovo

Sytrime Dervisholli

Šef Odsjeka trgovinskih sporazuma

Odeljenje za trgovinu

Ministarstvo trgovine i industrije

Tel:        +381 38 512 083

Email:  sytrime.dervisholli@rks-gov.net

Kris Litiere

Šef kancelarije za koordinaciju ekonomskih poslova (EACO)

UNMIK

Tel: + 38138504604 ext 5488

+ 381 38 504 604 ext 5406

Email:   litiere@un.org

litiere@unmikonline.org