Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Saopštenje: Utvrđen Pravilnik o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2017. godini

Datum objave: 25.01.2017 16:18 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Pravilnikom o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2017. godini, utvrđena je fiksna naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u iznosu od 0,47316 c€/kWh.

Najveći uticaj na promjenu fiksne naknade ima vjetroelektrana Krnovo, čiji je ulazak u pogon, kao i u elektroenergetski sistem Crne Gore, planiran u toku ove godine. 

Što se tiče uticaja na račun za utrošenu električnu energiju, Ministarstvo ekonomije je, radi objektivnijeg i transparetnijeg pristupa, odlučilo da se ove godine u projekcijama fokusira na potrošnju u smislu reprezentativne potrošnje domaćinstava od 500 kWh i utvrdilo da će iznos računa, koji će se obračunavati u 2017. godini, biti na istom nivou, za istu količinu utrošene energije, kao računi za 2016. godinu. 

Što se tiče uticaja na privredu, projekcije su pokazale da će, za mala i srednja preduzeća, konkretno pekare, račun za električnu energiju u 2017. godini, ukoliko je riječ o istoj potrošnji kao u novembru 2016. godine, biti čak i manji za jedan do četiri odsto.

Projekcije su, takođe, pokazale da će vodovodi, kada je riječ o istoj potrošnji na nivou novembra 2016. godine, takođe imati umanjenje od jedan do devet odsto. 

Podsjećamo da je naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije od juna 2016. godine iznosila 0,129 c€/kWh.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE