Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024

Datum objave: 27.01.2020 10:17 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomije upućuje

JAVNI POZIV 

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, (zainteresovana javnost) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola. 

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekonomije, Direktoratu za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima, pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomije radnim danima od 08-13h ili poštom na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili elektronski na e-mail: andjela.gajevic@mek.gov.me, na Obrazacu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnom dokumentu će se održati u Podgorici 12. februara 2020. godine sa početkom u 12.00 časova u Privrednoj komori Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija koji možete preuzeti ovdje.

Nacrt Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024. godine možete preuzeti ovdje.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomije: www.mek.gov.me i portalu e-uprave. 

Ministarstvo ekonomije će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.