Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu

Datum objave: 01.08.2020 10:43 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2019), Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera, kojeg je Vlada usvojila 23.07.2020. godine, kao i na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore br.07-3747 od 30.07.2020. godine,

MINISTARSTVO EKONOMIJE

objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u postupku dodjele sredstava za
Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu


Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu je predviđeno sprovođenje jedanaest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i četiri programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

1. Ministarstvo ekonomije poziva domaća privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 5,080 mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.
Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Takođe, omogućena je i on-line predaja zahtjeva.

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, Ministarstvo objavljuje na web stranici: www.mek.gov.me.


PROGRAMSKA LINIJA ZA UNAPREĐENJE INOVATIVNOSTI


KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Podrška je usmjerena na pokriće troškova konsultantskih usluga inovativnih aktivnosti u preduzeću. Kroz programsku liniju, preduzeća će se podržati za sljedeće inovativne aktivnosti:

• Inovacija proizvoda/usluge;
• Inovacija poslovnog procesa;
• Inovacija u organizaciji;
• Inovacija u marketingu.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za unapređenje inovativnosti iznosi 100.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% opravdanih realizovanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.500€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA


KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Akreditacija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;
• Komponenta II - Uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija/sertifikcija/resertifikacija):
- Implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite na radu i standard u funkciji razvoja preduzeća;
- Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja preduzeća;
- Resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja preduzeća.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za uvođenje međunarodnih standarda iznosi 300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za mikro i mala preduzeća odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ bez PDV-a, odnosno do 80%, a u maksimalnom iznosu do 5.000€ bez PDV za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA MODERNIZACIJU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

KO?
Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji posluju najmanje 2 godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

ŠTA?
Sredstva mogu biti namijenjena su za nabavku: nove proizvodne mašine i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljene mašine, i polovne proizvodne mašine i/ili opreme (ne starije od pet godina) i/ili specijalizovane opreme za stavljanje u pogon kupljene mašine.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za modernizaciju prerađivačke industrije iznosi 300.000€.
Programska linija podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme (dijelom ili u potpunosti) kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF).
Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini do 30% vrijednosti nabavke opreme ne može biti manji od 3.000€ niti veći od 30.000€ bez PDV. U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme na koju se dodjeljuju bespovratna sredstva kreće se u rasponu od 10.000 do 100.000€.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 5. decembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ KLASTERA

KO?
Pravo učešća imaju klasteri preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća registrovani kao nevladina organizacija ili kao privredno društvo, a koji broje najmanje 3 člana.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za razvoj klastera podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• troškove ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu;
• operativne troškove (sajamske manifestacije, edukacija, promocija klastera, studijske posjete i isl.)

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za razvoj klastera iznosi 150.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50%, odnosno do 65% ukupnih opravdanih troškova, u skladu sa Prijedlogom projekta, u iznosu najviše do 15.000€ (bez PDV-a).

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ DIREKTNIH INVESTICIJA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

ŠTA?
Ulaganje u investicioni projekat, u smislu ove linije, je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu od dana podnošenja prijave, zaključno sa istekom tri godine od dana podnošenja prijave. Ulaganja u materijalnu imovinu obuhvataju investiranje u zemljište i objekte, proizvodne pogone, i pristupe istima, mašine i opremu, kao i troškove zakupa poslovnih prostorija za potrebe realizacije investicionog projeka i investiranje u zakupljeno zemljište, objekte i proizvodne pogone, pod uslovom da period zakupa nije kraći od deset godina od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje investicija.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj direktnih investicija iznosi 2.300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za velika privredna društva, do 60% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za srednja privredna društva, i do 70% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za mala privredna društva. Izuzev za kapitalne investicije, do 17% od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat. Maksimalni iznos subvencije je 1mil€.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ PROIZVODNIH PROCESA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

ŠTA?
Kroz ovu programku linije se podržava ulaganje u opremu, novu ili polovnu, neophodnu za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje, proširenje postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i povećanje obima proizvodnje, kroz učešće u sufinansiranju nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa iznosi 1.300.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 40% za mikro, mala, srednja i velika preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u minimalni iznosu od 10.000€, i maksimalnom iznosu do 150.000€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ ZANATSTVA

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici i privredna društva koja obavljaju zanatsku djelatnost.

ŠTA?
Sredstva opredijeljena Programskom linijom namijenjena su za 1. nabavku opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, 2. učešće na domaćim i međunarodnim privrednim sajmovima, i 3. izradu promotivnog materijala.
Zanatlija može podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za jednu od tri ponuđene aktivnosti.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za razvoj zanatstva iznosi 50.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 20% (za opremu), odnosno 50% (za učešće na privrednim sajmovima i izradu promotivnog materijala) opravdanih troškova, u iznosu najviše do 3.000€ za opremu, do 2.000€ za izradu promotivnog materijala, odnosno do 3.000€ bez PDV-a za učešće na sajmu; odnosno do 40% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000€ za opremu, za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 1. decembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju organizacionih procesa preduzeća;
• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju upravljanja ljudskim resursima;
• Izrada i/ili implementacija rješenja za digitalizaciju prodaje i/ili komunikacije sa kupcima/dobavljačima;

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 200.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3.500,00€ bez PDV-a; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podršku internacionalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Nastup na međunarodnim sajmovima;
• Kompanijske posjete sajmovima u cilju povezivanja sa inostranim partnerima/učestvovanje na B2B susretima;
• Izrada promotivnog materijala.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku internacionalizaciji iznosi 100.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00€ bez PDV-a za nastup na sajmovima, do 500,00€ bez PDV-a za posjetu sajmovima, i do 500,00€ bez PDV-a za izradu promotivnog materijala; odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 5.000,00€ za nastup na sajmovima, do 700,00€ za posjetu sajmovima i do 700,00€ za promotivni materijal bez PDV-a za preduzeća u kojima u vlasničkoj strukturi od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

ŠTA?
Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

• Komponenta I – Tretman otpadnih voda u agro-prehrambenoj industriji namijenjen preduzetnicima i mikro preduzećima;
• Komponenta II – Tretman otpadnih voda u industriji namijenjen malim i srednjim preduzećima i hotelima.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 150.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIH ULAGANJA PREDUZETNIKA
(žene i mladi u biznisu)

KO?
Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća (100% u osnivačkoj strukturi osoba ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35. godina starosti, i da nije bilo promjene u strukturi vlasništva šest mjeseci do dana objavljivanja javnog poziva).

ŠTA?
Programska linija za podršku malih ulaganja preduzetnika, namijenjena je za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava – opreme i dijela nematerijalne imovine – softvera koji su direktno uključeni u proces proizvodnje, odnosno pružanja usluge:

• nova proizvodna oprema i/ili mašina;
• nova računarska oprema, prenosni računari, štampači, skeneri i prateći softver;
• nova oprema za 3D skeniranje, 3D štampu i prateći softveri;
• softveri za kancelarijsku primjenu Microsoft proizvođača;
• softveri koji se primjenjuju u CAD projektovanju (AUTOCAD, ARHICAD, CATIA, SOLIDWORKS, kao i ostali softveri koji imaju primjenu u kompjuterski podržanom projektovanju;
• softveri koji se primjenjuju u CAM, odnosno u kompjuterski podržanoj proizvodnji;
• polovna proizvodna oprema i/ili mašine, ne starije od tri godine koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge;
• novi djelovi, specijalizovan alati za mašine.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malih ulaganja preduzetnika iznosi 80.000€.
Ministarstvo ekonomije odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% za mikro i mala preduzeća, iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00€ bez PDV-a.

KADA?
Javni poziv se sprovodi kao otvoreni postupak po modelu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostavljanja prijava do 2. novembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?
Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

ŠTA?
Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000€.
Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike - mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

KADA?
Javni poziv je otvoren do 30. septembra 2020. godine do 15.00 h.

PROGRAMSKA LINIJA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

KO?
Pravo učešća imaju fizička lica - potencijalni preduzetnici i postojeća preduzeća koja posluju najduže godinu dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

ŠTA?
Predmet podrške je pružanje nefinansijske i finansijske podrške za osnivanje novih i unapređenje poslovanja postojećih preduzeća.
Nefinansijska podrška obuhvata:
• Organizovanje obuka za teme relevantne za otpočinjanje i unapređenje postojećeg poslovanja;
Finansijska podrška obuhvata:
• Kreditnu podršku kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. kroz direktno finiansiranje, gdje su obezbijeđeni sljedeći uslovi:
• Iznos kredita: do 50.000,00€
• Kamatna stopa: 2,5 % na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna
• Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)
• Grace period: do 4 godine.
Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.

KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju nefinansijske podrške za Programsku linije za razvoj preduzetništva iznosi 15.000€.

KADA?
Javni poziv je otvoren do 7. septembra 2020. godine do 15.00 h.