Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

>

Održana prva sjednica Savjeta za konkurentnost: Zajedničko djelovanje državnih institucija i privrede u cilju unaprjeđenja poslovnog ambijenta

Održana prva sjednica Savjeta za konkurentnost: Zajedničko djelovanje državnih institucija i privrede u cilju unaprjeđenja poslovnog ambijenta
Datum objave: 05.04.2021 15:02 | Autor: mek

Ispis Štampaj stranicu


Prva sjednica Savjeta za konkurentnost u novom sazivu, a 11. od osnivanja Savjeta, održana je danas. Sjednicom je predsjedavao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Savjet predstavlja najefikasniju platformu za javno-privatni dijalog, sa ciljem da svojim djelovanjem doprinese većoj konkurentnosti ekonomije i bržem privrednom rastu zemlje.

„Savjet je vrlo važna platforma za unapređenje i promociju dijaloga između javnog i privatnog sektora, i njen cilj je da koordinira svim poslovima koji se tiču jako važne reformske agende za unapređenje konkurentnosti privrede, a na benefit cjelokupnog društva“ kazao je Milatović i dodao da je radi efikasnosti kroz reformu smanjen broj članova i po prvi put uključena i udruženja žena preduzetnika čime je ojačan rad Savjeta.


       mek  
On je na sjednici podijelio svoj stav i mišljenje da je česta pojava da se nakon svih sprovedenih zakonskih procedura usvoji zakon, poput Zakona o privrednim društvima, koji nakon određenog perioda podliježe kritici i teži daljem unaprjeđenju.

„Mi zaista moramo da prestanemo sa donošenjem zakona pa odmah nakon toga da počnemo iznova priču o unapređenju zakona koje smo donijeli, dajte da pametnije donosimo zakone, da ne ulazimo u ovo vrzino kolo u kojem smo već poslednjih 30 godina“, kazao je Milatović i istakao da je potrebno iskoristiti ovu platformu kako bismo svi zajedno kreirali što bolja zakonska rješenja na korist privrede i cjelokupnog društva.

      mek

Glavna tema sjednice odnosila se na sivu ekonomiju, odnosno njeno suzbijanje, a materijale su dostavili predstavnici i privatnog i javnog sektora. Na osnovu dostavljenih materijala, i ovom prilikom potvrđeno je da je suzbijanje sive ekonomije jedna od tema koja zahtijeva odlučnost i zajedničko djelovanje privrede i državnih institucija. Pored toga, na sjednici je konstatovano da je potrebno posebno se fokusirati na subjekte koji posluju na tržištu, a nisu registrovani.

Procjena sive ekonomije je da ona prestavlja značajan procenat BDP-a, što govori o tome koliko je fiskalni potencijal koji se nalazi u predvođenju poslovanja iz sive zone u legalne tokove.

Usvojen je Poslovnik o radu, Plan rada Savjeta za 2021. godinu i formirano 8 radnih grupa koje će djelovati u okviru Savjeta, a baviće se temama koje su prepoznate kao prioritetne za oblast unapređenja poslovnog ambijenta i inevesticione klime u Crnoj Gori. To su radne grupe za: turizam, reformu procesa registracije privrednih subjekata i status CRPS-a, pripremu Predloga zakona o registru nameta, razvoj malih i srednjih preduzeća, Nacionalno partnerstvo za cjeloživotno preduzetničko učenje, ekonomsko osnaživanje žena, mjere za eliminisanje barijera za razvoj elektronskih servisa u privatnom sektoru i promociju zelene ekonomije. „Vrlo smo zadovoljni što se čak 47 predstavnika udruženja nalazi u ovim radnim tijelima i na taj način vjerujemo da će dijalog i komunikacija biti efikasni a doprinos udruženja veći u cilju razvoja ovih tema“ navela je šefica Sekretarijata, Marija Šuković.

Pored toga, Savjet se upoznao sa Informacijom o osnivanju radne grupe za izradu analize svih fiskaliteta i parafiskaliteta na rad. U radnim grupama aktivno će učestvovati predstavnici svih udruženja privrede koji su članovi Savjeta i time doprinijeti da se pozicija privrede bolje razumije od strane javnog sektora.

Kao važan dio dijaloga i prikupljanja konkretnih inputa za unapređenje poslovnog ambijenta, Savjet je razmatrao dokumenta koja pripremaju udruženja: Izvještaj o poslovnom ambijentu za 2019-2020 godinu, Američke privredne komore u Crnoj Gori, Prezentaciju rezultata istraživanja Bijela knjiga: Investiciona klima u Crnoj Gori, 2020. godina, Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori i dokument Odgovor na krizu Covid-19: izazovi, potrebe i očekivanja crnogorskih preduzeća, Unije poslodavaca Crne Gore. Na Savjetu je usvojen i Akcioni plan za unapređenje pozicije Crne Gore na Doing Business listi.

Dodatno, Savjet je informisan o statusu i planiranim aktivnostima vezanim za izradu Strategije digitalne transformacije, realizaciji Paketa mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, Registru podsticajnih mjera za investicije za 2020. godinu i Strategiji za razvoj ženskog preduzetništva 2021-2024.

Sekretarijat Savjeta za konkurentnost održava kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima privrednih udruženja kako bi omogućili konstruktivan javno-privatni dijalog i time doprinijeli stvaranju što povoljnijeg poslovnog ambijenta.

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA