Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

Vijesti

21.04.2020.

SAOPŠTENJE: Nastavlja se postupak javne rasprave za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo ekonomije obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica i druge subjekte da se nastavlja postupak javne rasprave za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici...

21.04.2020.

Nedeljni bilten o cijenama naftnih derivata

Bilten broj 15

20.04.2020.

OBAVJEŠTENJE trgovačkim lancima, marketima kao i drugim prodajnim objektima o poštovanju preporuka Instituta za javno zdravlje

U skladu sa mjerama ranije propisanim od strane Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo ekonomije podjseća sve trgovačke lance, markete kao i druge prodajne objekte na obavezu poštovanja istih...

16.04.2020.

CEFTA Strane usmjerene na usaglašavanju mjera za olakšavanje prevoza i trgovine osnovnim proizvodima

Imajući u vidu pojavu COVID-19, CEFTA Strane su usmjerene na usaglašavanju mjera za olakšavanje prevoza i trgovine osnovnim proizvodima...

15.04.2020.

SAOPŠTENJE: Poziv na javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata...

13.04.2020.

Maksimalno dozvoljene vrijednosti naftnih derivata

Od sjutra, 14.aprila 2020. godine, važiće sledece, maksimalno dozvoljene, vrijednosti naftnih derivata...

09.04.2020.

Obavještenje o izuzeću sportsko – rekreativnog ribolova

Svaki sportsko - rekreativni ribolov je izuzet od zabrane sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama, osim kada su u pitanju prostori nacionalnih parkova obuhvaćeni „Odlukom o privremenoj zabrani ulaza i boravka u nacionalnim parkovima u skladu sa Naredbama o sprovođenju mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim koronavirusom...

09.04.2020.

Obavještenje o zabrani rada svih vrsta aparata za kafu (kafemata i slično)

Na osnovu člana 1, tačka 5 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list Crne Gore“, broj 15/2020 i 27/2020), u daljem tekstu Naredba, Operativni štab za podršku privredu obavještava sljedeće...

03.04.2020.

Nedeljni bilten o cijenama naftnih derivata

Bilten broj 13